8 oktober 2020

De Tweede Wereldoorlog op Aruba, Bonaire en Curaçao in 100 Foto’s

Op vrijdag 2 oktober werd de tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog op Aruba, Bonaire en Curaçao in 100 Foto’s’ geopend bij het Nationaal Archief’ geopend. Een aantal van de foto’s is nooit eerder vertoond. De tentoonstelling WW2@ABC laat zien hoe we, 75 jaar na de bevrijding, naar de Tweede Wereldoorlog kijken.

Dit jaar wordt herdacht dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een van de projecten, de Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s, was erop gericht om voor elk van de twaalf provincies van Nederland en de Koninkrijksgebieden overzee, indertijd dus inclusief Indonesië en Suriname, een aantal aansprekende foto’s te verzamelen en die ten toon te stellen. In Nederland is de selectie van 100 foto’s te zien in het Verzetsmuseum in Amsterdam en in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

De Vertegenwoordiging van Nederland en het Nationaal Archief besloten om ook op Curaçao een tentoonstelling van oorlogsfoto’s te organiseren, maar dan met 100 foto’s van de ABC-eilanden. Deze tentoonstelling wordt kortweg WW2@ABC genoemd. Het publiek is onder andere opgeroepen om foto’s aan te leveren die een beeld geven van de oorlog op de voormalige Antilliaanse eilanden.

De Caribische tentoonstelling laat zien dat de oorlog op de niet-bezette eilanden van het Koninkrijk grote impact had. Volgens Erwin Arkenbout, vertegenwoordiger van Nederland, staat het mogelijk niet overal helder op het netvlies dat de Caribische eilanden en Suriname de enige delen in het Koninkrijk der Nederlanden waren, die niet bezet zijn geweest tijdens de oorlog. Toch was de oorlog op de ACB-eilanden voor haar inwoners wel degelijk voelbaar en zichtbaar. Waar de Nederlandse foto’s vooral verwoesting en ontberingen laten zien, werpen de Caribische foto’s een blik op schepen en vliegtuigen en op de Nederlandse, Indonesische, Britse en Amerikaanse troepen die hier waren gestationeerd. Bonaire kende een interneringskamp voor Duitse en Oostenrijkse staatsburgers. En er waren militairen op Aruba en Curaçao gelegerd om de raffinaderijen te beschermen tegen aanvallen van onderzeeërs van de Nazi’s.

Deze tentoonstelling is belangrijk en leerzaam om aandacht aan te besteden. Het zijn bijzondere foto’s. Het is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en de Caribische eilanden. Het wordt verteld opdat we ons bewust worden van dit deel van het verleden om daaruit lering te kunnen trekken voor de toekomst.

De tentoonstelling WW2@ABC is voor iedereen toegankelijk, jong en oud, van schooljongeren tot besturen. Vanaf maandag 5 oktober is de tentoonstelling voor het publiek toegankelijk op het Nationaal Archief aan de Scharlooweg 77. Openingstijden: Maandag 13:30 – 16:30. Dinsdag tot en met donderdag 8:00 – 11:30 13:30 – 16:30. Vrijdag 8:00 – 11:30 13:30 – 16:00. Vanwege de Covid-19 maatregelen dient u zich van tevoren aan te melden via het mailadres: nationaal.archief@gobiernu.cw. Wij verzoeken u tijdens het bezoeken van de expositie een mondkapje te dragen.

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen mede dankzij de medewerking van Nationaal Archief, Mongui Maduro Library, Nationale Bibliotheek van Aruba, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Maduro & Curiel’s Bank, Vrienden van het Archief en de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad.

Noot: De Nederlandse tentoonstelling is in opdracht van het Platform WO2 uitgevoerd door het NIOD, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies.

Terug naar nieuwsoverzicht