21 maart 2020

Anti Corona-maatregelen en De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

Vanwege de Corona-crisis is besloten de bekendmaking van De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s en de opening van de tentoonstelling in het gebouw van Tweede Kamer op 30 maart a.s. geen doorgang te laten vinden.

Over de invulling van andere onderdelen van het project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s is overleg gevoerd met verschillende direct betrokken instanties. In veel provincies is gebleken dat de ‘pop-up’ tentoonstellingen, met de 50 regionale foto’s, onder de huidige omstandigheden niet kunnen worden tentoongesteld. Voorts hadden verschillende provincies de tentoonstelling verbonden aan de ‘Vrijheid-express’: de twaalf bussen die in kader van de ‘Maand van de Vrijheid’ door de provincies zouden rijden. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft inmiddels laten weten dat de Vrijheid-express geen doorgang zal vinden. Dit heeft ons helaas doen besluiten de provinciale ‘pop-up’ tentoonstellingen de komende maand niet door te laten gaan.

Bij het geven van een aangepaste invulling aan het project, willen wij graag aansluiten bij het Nationaal Comité, dat momenteel onderzoekt hoe een deel van haar lustrumvieringen verplaatst kan worden naar later dit jaar. Het Nationaal Comité ziet graag dat óók het project De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s hiervan deel uitmaakt. Uitgaande van deze mogelijkheid zullen wij de komende tijd, in nauw overleg, bekijken hoe dit op een voor iedereen passende wijze te realiseren is.

Dit betekent ook dat de nationale tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s voorlopig niet getoond zal worden. We hebben evenwel gemeend de bekendmaking van de samenstelling van de honderd foto’s niet veel langer te kunnen uitstellen. De bekendmaking zal plaatsvinden op 4 mei. Dan zal ook het boek over de honderd foto’s verschijnen. NOS tv heeft het voornemen om het eerder geplande, en grotendeels al opgenomen, avondprogramma bij die gelegenheid uit te zenden. Ook willen we graag de regionale omroepen hierbij betrekken.

 

Terug naar nieuwsoverzicht