24 januari 2020

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s

De provincies hebben hun keuzes gemaakt. Alle provinciale werkgroepen hebben 50 foto’s gekozen die de oorlogsgeschiedenis van de eigen provincie treffend in beeld brengen. Er is onderzoek gedaan in talloze archieven en veel particulieren hebben gehoor gegeven aan de oproep om zelf materiaal aan te dragen. Op 15 januari werden alle provinciale keuzes van 50 foto’s gepresenteerd tijdens publieksbijeenkomsten door het hele land.

Het aanwezige publiek kreeg vervolgens gelegenheid uit deze 50 foto’s 25 beelden te kiezen die meedingen om gekozen te worden voor de nationale  ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’. In de meeste provincies bestond daarnaast voor iedereen de mogelijk tot 22 januari online te stemmen. Hier is massaal gehoor aan gegeven.

De zoektocht in de provincies heeft een boeiend en verrassend overzicht van bekend en onbekend beeld materiaal opgeleverd, waaronder ook beelden van Nederland-Indië, Suriname en de Antillen.

Via de provinciale sites is de samenstelling van 50 foto’s te zien, evenals de keuze van de 25 foto’s die genomineerd zijn voor de uiteindelijke 100 foto’s. De regionale media hebben uitvoerig verslag gedaan van alle activiteiten die in de eigen provincie zijn ondernomen in het kader van dit project. Een overzicht hiervan is te vinden op bovengenoemde website.

Het woord is nu aan de jury die de nationale 100 oorlogsfoto’s gaat kiezen. Dit gebeurt door een gevarieerd samengestelde jury van experts uit de fotowereld en het herinneringsveld van de Tweede Wereldoorlog. De overige juryleden worden gekozen naar aanleiding van een oproep die via de nationale sociale media is uitgezet – deze oproep heeft veel reacties opgeleverd. De jury wordt voorgezeten door mevrouw Kadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer. Op 30 maart wordt de keuze van de 100 foto’s in de vorm van een tentoonstelling bekend gemaakt in de Tweede Kamer.

Terug naar nieuwsoverzicht