Stegeren, 1944/1945

De verzetsgroep Salland verplaatste door verraad noodgedwongen haar domicilie naar het Stegerenseveld nabij de buurtschap Stegeren. Daar zouden tot de bevrijding in totaal veertien geslaagde droppings plaatsvinden. Daarbij werden wapens, munitie, proviand, zendmateriaal en ook acht geheime agenten gedropt. Ook werden de nodige sabotage-activiteiten verricht. Kapitein Evert Lancker uit Hoge Hexel gaf leiding aan de verzetsgroep. Het droppingsveld bevond zich vlakbij kamp Erika in Ommen, maar is nooit ontdekt. Toch dreigde het faliekant mis te gaan, toen de verzetsgroep zich bij het onderduikershol liet vereeuwigen, compleet met gevechtstenue. Het bewuste filmrolletje leek veilig te zijn bij de vaderlandslievende fotograaf Kolkman in Wierden, maar een onverwachte Duitse huiszoeking veranderde alles. Verzetsman Andries Lohuizen werd in het Huis van bewaring in Almelo geconfronteerd met een bikkelhard verhoor, maar sloeg niet door. Daardoor bleef de onbezonnen daad zonder gevolgen.

Bron: Fotograaf onbekend / 4 mei Comité Vroomshoop
Terug naar home
Thema: