Snelrewaard; 1943

Vier Utrechtse politieagenten zijn in Snelrewaard (bij Oudewater)  gefotografeerd tijdens hun onderduik, nadat ze geweigerd hebben joden en studenten te arresteren. Ze hebben gehoor gegeven aan een oproep van aartsbisschop Jan de Jong. Zij melden zich kort erna bij hun hoofdcommissaris die van hen eist dat ze de opgedragen taken loyaal uitvoeren. Daarop besluiten ze onder te duiken. Het gaat eerst om zes en later om 24 leden van het politiekorps. Allen verdwijnen. Daarmee lopen ze het risico dat hun familieleden worden opgepakt als gijzelaar om de onderduikers te dwingen zich alsnog te melden. Rechercheur Jos van Dam, links op de foto, hoort dat zijn dochter inderdaad is gearresteerd. Hij aarzelt of hij zich zal melden, tot hij een briefje krijgt dat door het verzet naar hem is toegesmokkeld. Daarin zegt ze dat hij moet wegblijven en dat ze het hem nooit zal vergeven als hij zich aangeeft. Dat doet hij, vader en dochter overleven de oorlog, net als de andere ondergedoken agenten.

Bron: Fotograaf onbekend/ Het Utrechts Archief (catalogusnummer 811610)
Terug naar home
Thema: