Omgeving Hoogeveen, 1942

Een groep Joodse mannen is bezig met het afgraven van gronden onder toezicht van de Heidemij. Tussen januari en oktober 1942 werden duizenden ‘werkloze’ Joodse mannen verplicht te werken in voormalige werkverschaffingskampen in de noordelijke provincies. Vanaf dat moment werden deze kampen ‘Joodse werkkampen’ genoemd. In de provincie Drenthe bevonden zich 14 van deze kampen. De meeste van deze mannen kwamen uit het westen van het land. De op de foto’s afgebeelde groep mannen zat in het Joodse werkkamp Kremboong in de buurt van Hoogeveen.

Bron: Herman Vogel / Particuliere collectie Benno Vogel
Terug naar home
Thema: