Gekozen voor de 100 foto's

Hooghalen, tweede helft 1942

Tussen 15 juli 1942 en 13 september 1944 vertrekken in totaal 93 treinen ongehinderd vanuit het kamp Westerbork naar de concentratie- en vernietigingskampen in het Oosten. Aanvankelijk vertrekken de treinen vanaf het kleine station Hooghalen, vijf kilometer buiten het kamp. Eindbestemming van deze treinen is het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Chaotische taferelen doen zich bij het vertrek voor. Onder bewaking van de Nederlandse marechaussee zeulen de gedeporteerden hun eigen bagage naar de trein. De verwachting is dat hun bezittingen op de nieuwe bestemming goed van pas zullen komen. Als alle wagons gevuld zijn en de gedeporteerden geteld, begint de reis die enkele dagen en nachten duurt. In november 1942 komt een aftakking van het spoor gereed, die doorliep tot in het kamp. De Joodse gevangenen moesten deze spoorlijn aanleggen. Deze foto bevindt zich in een persoonlijk album van kampcommandant Gemmeker, dat in het archief van Yad Vashem in Jeruzalem terecht is gekomen.

Bron: Fotograaf onbekend / Yad Vashem, The Ghetto Fighters’ House, Israël
Terug naar home
Thema: