Rolde, 5 juli 1941

Op de door de NSB georganiseerde anticommunistische boerenlanddag in de zandverstuiving bij Rolde leest een man het blad De Storm, het weekblad van de Nederlandse SS. Dit blad verscheen voor het eerst in april 1941 en was gericht op een algemeen publiek. De toon was fel antisemitisch. Men kon De Storm voor tien cent per stuk kopen. De man op de foto leest een artikel over oud-premier Hendrikus Colijn. De boerenlanddag op 5 juli 1941 in Rolde werd bezocht door ongeveer tien- à vijftienduizend mensen. Het thema was ”Bolsjewisme of boerenorde.”

Bron: D. Koper (fotodienst der NSB) / Drents Archief (DA936006)
Terug naar home
Thema: