Meppel, ca. 13 april 1945

Eén van de eerste acties van de bezetter was om de pers onder controle te brengen. Wat in de kranten te lezen was, moest in overeenstemming zijn met de nazi-ideologie. In Drenthe probeerde men de bestaande kranten te laten fuseren, maar dit mislukte. Diverse kranten werden verboden en de bezetter kwam met een eigen Drentsch Dagblad. Het Dagblad is na de bevrijding opgeheven. Op de foto, van kort na de bevrijding, wordt het gebouw van drukkerij de Agrarische Pers bewaakt door twee leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op hun armbanden staat ‘oranje’.

Bron: Loe ter Heide / Stichting Oud Meppel
Terug naar home
Thema: