Ede / De Klomp, 8 september 1944

Sabotage van een Duits transport uitgevoerd door het verzet in de nacht van 5 op 6 september. Het geallieerde opperbevel gaf begin september opdracht aan het Nederlandse verzet om tot grootscheepse spoorwegsabotage over te gaan. De acties moesten een bijdrage leveren aan de geallieerde bevrijdingsoperaties. Verzetsrijders saboteerden het baanvak De Klomp – Ede door eenvoudig de rails los te schroeven en een stuk rails te verleggen. Het gevolg was dat 35 wagons van een Duitse transporttrein afkomstig uit Dieppe in Frankrijk in en op elkaar schoven, waarbij 15 doden en 38 gewonden vielen. Er ontstond een enorme ravage. De Duitsers dwongen iedereen die kwam kijken om te helpen bij de hulpverlening. Geen kraan bleek sterk genoeg om de locomotief te lichten, zodat het baanvak nog lange tijd gestremd bleef.

Bron: Politiefotograaf, Gemeentepolitie Ede / NIOD, Beeldbank WO2
Terug naar home
Thema: