Elburg, 1941

Het echtpaar de Vries van de Havekade te Elburg wordt tijdens zijn 25-jarige huwelijksfeest in 1941 omringd door vriendelijke Duitse soldaten. Volgens veel informanten en ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog heeft Elburg een tamelijk soepele bezetting gehad. Deze foto getuigt daar van. Een groep Duitse soldaten bemande een wachtpost op het zogeheten Zonnebad (ontspanningsplek en uitkijkpunt op het IJsselmeer), het terrein op de grens van het open water dat gepacht werd door de familie de Vries. Hoewel deze familie zeker niet pro-Duits was, toont deze foto een andere kant van de bezetting. Van deze groep Duitse soldaten heeft niemand in Elburg last gehad. Ze voerden hun taak plichtmatig uit.

Bron: Jan ten Napel / Collectie Familie De Vries
Terug naar home
Thema: