Groningen, juli 1942

Op het Gedempte Zuiderdiep worden fietsen verzameld. Op bevel van de Duitse bezetter moesten herenrijwielen worden ingeleverd zodat deze gebruikt konden worden door de Wehrmacht. Alleen mensen die voor hun beroep een fiets nodig hadden, waren vrijgesteld van de inleverplicht. Als vergoeding werd 50 gulden betaald; kosten voor de reparatie van eventuele gebreken waren voor rekening van de eigenaar.

Bron: Fotograaf onbekend / Collectie OVCG, Collectie Groninger Archieven (20190318)
Terug naar home
Thema: