Winschoten, circa 1944

De schaarste in de laatste oorlogsjaren leidde tot de nodige vindingrijkheid en huisvlijt. Cobie Douma (1914-2001), lerares aan de huishoudschool, fotografeerde het schoeisel van enkele van haar leerlingen. De sandalen en schoenen zijn gemaakt van riet, jute en papier.

Bron: Cobie Douma / Nederlands Fotomuseum
Terug naar home
Thema: