Schoonhoven, mei 1945

H. van der Vet was een van de weinigen die in de oorlog over fotomateriaal kon beschikken. In de oorlog is de familie van der Vet vanuit Den Haag naar Schoonhoven verhuisd, waar H. van der Vet kans zag om etenswaar naar Den Haag te smokkelen en daar bij vrienden om te ruilen voor filmpjes en fotochemicaliën.

Als op 5 mei 1945 Duitsland capituleert, krijgt de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) de taak om, samen met het nog aanwezige Duitse leger, het burgerlijk bestuur uit te oefenen. Zo ook in Schoonhoven. De plaatselijke afdeling moet er op toezien dat de overgangsperiode, tot het moment dat de burgerlijke overheid weer normaal functioneert, overbrugd wordt.

Bron: H. van der Vet / Privécollectie R. van der Vet
Terug naar home
Thema: