Den Haag, datum onbekend

Overal in het land werd de verbouw van eigen teelt aangemoedigd. Ook in de grote steden , zoals hier in Den Haag, werden braakliggende terreinen ter beschikking gesteld om voedsel te verbouwen. Grasveldjes en later ook bloemperken en parken werden ontgonnen. Aardappelen en graanproducten vormden de belangrijkste bestandsdelen van het dagelijkse voedsel.

Bron: Fotograaf onbekend / Privécollectie S. Langendam
Terug naar home
Thema: