Raadhuislaan Wassenaar, 9 november 1943

Voor het raadhuis van Wassenaar vindt de beëdiging plaats van twaalf op Schalkhaar opgeleide politiemannen. Het defilé wordt afgenomen door kapitein van politie W.M. Walpoott, opperluitenant A.A. van Damme, een onbekende NSB-functionaris en (in leren jas) burgemeester jhr. De Blocq van Scheltinga. Vanaf 1 maart 1943 is in Nederland de Verordening Organisatie Politie van kracht. Het betreft een door de Duitse bezetter opgelegde reorganisatie. Alle politiekorpsen horen vanaf dat moment tot een landelijke organisatie. Al eerder is een centraal opleidingsinstituut opgericht in Schalkhaar, waar politiepersoneel in een nazi-sfeer wordt opgeleid. Nieuwe politiemannen behoren een loyale houding jegens de bezettende macht te hebben.

Bron: Fotograaf onbekend / Fotocollectie Gemeentearchief Wassenaar, Verzameling Gemeentepolitie Wassenaar
Terug naar home
Thema: