Middelburg, eind mei 1940

Op 17 mei 1940 gaat een groot deel van het oude centrum van Middelburg in vlammen op. De stad wordt getroffen door Duits en Frans artillerievuur en Duitse vliegtuigbommen. Deze veroorzaakten in de binnenstad talrijke branden. Aannemelijk is dat zowel Duitse als Franse artilleriegranaten en Duitse vliegtuigbommen tot de grote stadsbrand hebben geleid, waarvan het Duitse artillerievuur vermoedelijk de belangrijkste oorzaak was.

De uitwerking was verschrikkelijk. Meer dan 600 zakenpanden en woningen in het centrum van de stad werden verwoest. Daaronder vele monumentale panden zoals het beroemde stadhuis van Middelburg. Het voor de geschiedenis van Zeeland belangrijke stedelijk archief en de kunstcollectie gaan in vlammen op.

“De vernieling is zo geweldig, zo grondig, dat je geen woord kunt uitbrengen en de tranen in je ogen springen. Onherkenbaar verwoest is alles wat je ziet. Puinhopen en nog eens puinhopen rondom. Alleen de voorgevel met een paar stukken van de zijgevels en de romp van de toren staan van het stadhuis nog zwaar beschadigd overeind”, schrijft een inwoner van Middelburg twee dagen na de verwoesting.

Bron: Cornelis P. Snijders / Collectie Snijders, Zeeuws Archief (131.26)
Terug naar home
Thema: