Ossendrecht, 26 oktober 1944

In de loop van de maand oktober betaalt de Canadese 2de Divisie een hoge prijs voor de blunder die ruim een maand eerder is gemaakt, door na de inname van Antwerpen op 4 september de geallieerde troepen tijdelijk een halt toe te roepen. Op dat moment had een snelle doorstoot naar Zuid-Beveland en Walcheren de toegang tot de Westerschelde kunnen verzekeren en daarmee een vrije doorvaart naar de haven van Antwerpen. Bovendien had men zo ook het Duitse Vijftiende Leger in Vlaanderen de pas kunnen afsnijden. Maar wat toen voor het grijpen had gelegen moet in oktober alsnog in bloedige strijd bevochten worden. Keer op keer worden de Canadezen teruggeslagen bij hun pogingen de Kreekrakdam tussen Brabant en Zeeland in te nemen. Pas op 24 oktober geven de Duitsers zich hier gewonnen. Twee dagen later brengt majoor William Ewing, aangestaard door Brabantse kinderen, een saluut aan vijfenvijftig Canadese gesneuvelden van de A-compagnie van het Royal Highland Regiment The Black Watch, bij hun begrafenis in Ossendrecht.

Bron: Kenneth Bell / Library and Archives of Canada (beeldnummer 3191669)
Terug naar home
Thema: