’s-Hertogenbosch, 30 mei 1943

Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 trekken Duitse eenheden van de SS in de gebouwen van de Koning Willem I kazerne aan de Vlijmenseweg in Den Bosch, waarvan de bouw nota bene pas enkele weken voor de Duitse inval is afgerond. Vanaf begin mei 1943 biedt het kazernecomplex onderdak aan Nederlandse SS’ers, vrijwilligers van dan toen nog de Landwacht Nederland heet, maar in oktober door Seyss-Inquart en Rauter wordt omgedoopt tot Landstorm Nederland. Dat ingrijpen maakt meteen ook de verhoudingen helder: het gaat om een militaire eenheid onder Duits bevel. Op 30 mei 1943 leggen niet minder dan 1.200 Landwachters op het kazerneterrein in aanwezigheid van Seyss-Inquart en Mussert de eed van trouw af. In het voormalige kazernecomplex is nu het Koning Willem I College voor mbo gevestigd.

Bron: Co Zeijlemaker, ANP / Nationaal Archief (beeldnummer SFA 222002101)
Terug naar home
Thema: