’s-Hertogenbosch, 22 mei 1940

Na de capitulatie van het Nederlandse leger laten Duitse soldaten zich fotograferen, terwijl zij duiven voeren op de Parade in ’s-Hertogenbosch. Dergelijke vredige tafereeltjes sluiten naadloos aan bij de Duitse propaganda die erop uit is om de ‘betreurenswaardige strijd’ van de meidagen zo snel mogelijk te doen vergeten. Die was immers niet gericht geweest tegen het Nederlandse volk, zo wordt dan beweerd. De militairen wordt het daarom ook ingepeperd dat zij zich ten overstaan van de Nederlanders ‘correct’ dienen te gedragen. Alles is er op gericht om het alledaagse leven zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Toch is er een paar dagen eerder, op 16 mei, ook letterlijk een andere tijd aangebroken, want op die dag werd de klok één uur en veertig minuten vooruit gezet, om zo in de pas te lopen met de Berlijnse tijd.

Bron: Fotopersbureau Het Zuiden / Erfgoed ’s-Hertogenbosch (beeldnummer 0014840)
Terug naar home
Thema: