Leeuwarden, 1945

Wijdbeens en met een ondoorgrondelijk gelaat brengt deze gevangengenomen en ontwapende landwachter een laatste groet aan een duister verleden. De geheven arm en het snorretje verraden zijn fanatisme.

De Nederlandse Landwacht wordt in 1943 opgericht, aanvankelijk met als taak om NSB’ers te beschermen tegen aanslagen van de ondergrondse. Later begint de Landwacht steeds meer te functioneren als hulppolitie. De bewapening die ze krijgen is over het algemeen niet meer dan een jachtgeweer. Het levert hen de spottende bijnaam ‘Jan Hagel’ op.

Landwachters maken zich gehaat bij de bevolking omdat ze, naast de aan hun opgelegde taken, ook activiteiten ontplooien waartoe ze niet bevoegd zijn. Zo verrichten ze huiszoekingen en stelen daarbij voedsel, geld en waardevolle spullen. Ook assisteren ze de Sicherheitsdienst bij de jacht op het verzet en op onderduikers. Daarbij komt het geregeld tot excessen, waardoor na de oorlog enkele landwachters de doodstraf krijgen.

Bron: Fotograaf onbekend / Historisch Centrum Leeuwarden (FD002506001)
Terug naar home
Thema: