Leeuwarden, ca. 1944

Tijdens de bezetting is er ‘groot’ en ‘klein’ verzet. Het grote verzet helpt onderduikers, drukt en verspreidt illegale krantjes, pleegt sabotageacties en overvallen, spioneert en, in uiterste noodzaak, liquideert het tegenstanders en collaborateurs. Dit verzet vindt plaats in meer of minder georganiseerd en gestructureerd verband.

Het kleine meer symbolische verzet is niet van minder belang. Het komt tot uiting in manchetknopen en armbanden gemaakt van gedeeltelijk uitgezaagde dubbeltjes waardoor de beeltenis van koningin Wilhelmina extra opvalt. Een niet gering aantal in de oorlogsjaren geboren kinderen krijgt de naam van leden van het Huis van Oranje. Men zingt stiekem anti-Duitse liedjes en vertelt anti-NSB-mopjes.

De tekening op de deze foto is ook een vorm van klein verzet. De tekenaar van dit, kennelijk in enige haast opgeplakte vel papier had zo zijn eigen gedachten. De open mond spuwt enkele Duitse soldaten uit en om elk misverstand te voorkomen staat erbij geschreven: “Ze hangen ons de keel uit.” Klein verzet – maar je moest het wel durven …

Bron: Fotograaf onbekend / Beeldbank Historisch Centrum Leeuwarden (FDTWEEWOA313)
Terug naar home
Thema: