Ternaard, 16 of 17 april 1945

Schuilplaats in de vorm van een aardappelhoop met in de schuilplaats v.l.n.r.: de vroegere onderduikers Herman Dekker (geboren 1922), kantoorbediende uit Zaandam, Ype Huizinga (geboren 1921), landarbeider te Ternaard, Koos van Houwst (geboren 1923), student uit Apeldoorn, Pieter Hiemstra (geboren 1923) en Luitzen (geboren 1919) en Bolling Riemersma (geboren 1923), allen landbouwer te Ternaard.

Bron: J. Kamminga / Verzameling Vereniging Friesland 1940-1945, Ryksargyf Foto’s, Tresoar (00000034)
Terug naar home
Thema: