Gekozen voor de 100 foto's

Huizum, 1941

Direct na de Duitse inval in mei 1940 wordt benzine schaars. Het autoverkeer wordt al in juni 1940 aan banden gelegd en particuliere autobezetters door het hele land krijgen veelal geen benzine meer. De voorraden die er zijn, worden opgeëist door de Duitse bezettingsmacht. Om toch met de auto te kunnen blijven rijden, zoeken burgers naar inventieve oplossingen zoals het monteren van gasgeneratoren die gestookt worden met kolen, hout en zelfs turf. Ook de gemeentediensten worden getroffen door de brandstofschaarste en moeten overgaan tot opvallende noodmaatregelen. Ooit was de Ford V8 vuilniswagen op de foto een bezit waar de gemeente Leeuwarderadeel trots op was. De paardenkrachten onder de motorkap, nutteloos geworden door de schaarste aan benzine, worden vervangen door één paardenkracht vóór de motorkap. De vuilniswagen wordt voortgetrokken door de Gymnasiumstraat in Huizum.

Bron: Fotograaf onbekend/ Historisch Centrum Leeuwarden
Terug naar home
Thema: