Leeuwarden, 1943

Na de in Friesland massaal opgevolgde melkstaking van april/mei 1943 verstevigt de bezetter zijn greep op de samenleving door onder andere de aanvoerwegen naar de stad af te sluiten. Daarvoor worden versperringen aangebracht, grote betonnen blokken van zo’n twee meter breed en hoog. De doorgang, net breed genoeg voor een vrachtwagen, is schuin op de rijrichting geplaatst waardoor er stapvoets gereden moet worden.

De obstakels, die in de volksmond de naam ‘Mauer-muur’ krijgen, worden geplaatst op de Groningerstraatweg, de Overijsselschestraatweg, de Lekkumerweg en de Harlingerstraatweg, waar zelfs twee komen, een ter hoogte van de Rooms Katholieke begraafplaats en een bij Marssum.

Op de foto de kleine Henk de Lange uit Huizum, onbekommerd spelend met een autootje bij de Mauer-muur die de Overijsselschestraatweg ter hoogte van de huidige brug over het Van Harinxmakanaal afsluit.

Na hun komst op 15 april 1945 breken de Canadezen de Mauer-muren rond de stad vrijwel direct af om de doorgang van hun eigen materieel niet te belemmeren.

Bron: Fotografie familie De Lange / Collectie De Lange, Historisch Centrum Leeuwarden
Terug naar home
Thema: