Leeuwarden, 1941

Al snel na de inval in mei 1940 plaatst de Duitse bezetter op belangrijke verkeerspunten in de stad verwijsborden naar de verscheidenheid aan bezettingsinstanties die nu in de stad zetelen. In de Friese hoofdstad zijn dat er uiteraard meer dan in de omliggende dorpen en kleinere steden. Er wordt verwezen naar het ziekenhuis, de bevelhebber van de Ordnungspolizei en de Sicherheitspolizei. Maar ook blijkt uit de bordjes dat de Wehrmacht een eigen parkeerterrein heeft en zelfs een apart brandstofdepot.

Opvallend is de afwijkende vormgeving van het verwijsbordje naar het Duitse oorlogskerkhof, een zwarte ondergrond en met witte letters.

De bordjes zijn niet zozeer bedoeld als service aan de burgers, maar in de eerste plaats bedoeld voor de bezettingstroepen zelf. Hier op de foto de borden van een Nieuwe Orde op de rotonde aan het begin van de Harlingerstraatweg waar nu het beeld van Us Mem staat.

Bron: Fotograaf onbekend / Historisch Centrum Leeuwarden (FDTWEEWOA001)
Terug naar home
Thema: