Emmeloord, 18 april 1945

Uit angst voor de geallieerden vluchtten de Duitse soldaten op Urk op 16 april 1945 via de dijk naar Lemmer om de volgende dag naar Vesting Holland te vertrekken. Op 17 april werd Kampen door de Canadezen bevrijd, maar deze gingen de Noordoostpolder niet binnen. Zij hadden van Headquarters opdracht gekregen om buitenom te gaan. Niettemin mocht de bevolking van de Noordoostpolder zich op 17 april toch bevrijd voelen, omdat de Binnenlandse Strijdkrachten erin slaagden om de leden van de Duits gezinde politie in Emmeloord te arresteren zonder dat er ook maar één schot viel. De dag erna, op 18 april, werd het gezag in de polder door Bert Knipmeijer, de plaatselijke commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, overgedragen aan Sikke Smeding, landdrost van het openbaar lichaam ‘’de Noordoostelijke Polder’.

Bron: Fotograaf onbekend / Collectie RIJP, Het Flevolands Archief, fotonummer 42669
Terug naar home
Thema: