Noordoostpolder, 9 september 1942

Op 3 oktober 1939 kwam de dijk tussen Urk en Lemmer gereed en was Urk niet langer een eiland. Ondanks de bezetting werden de werkzaamheden aan de Noordoostpolder gewoon voortgezet. Met het oog op de voedselvoorziening hadden ook de Duitsers er alle belang bij om de nieuwe polder zo snel mogelijk in gebruik te nemen. Op 13 december 1940 werd ongeveer ter hoogte van Schokland het laatste gat in de dijk tussen Urk en Vollenhove gesloten. Hiermee kon met het leegpompen van de Noordoostpolder worden begonnen. Op 9 september 1942 bereikte het water het laagste punt van het maaiveld en was de Noordoostpolder officieel drooggevallen. Het was de taak van de karteerders om de nieuwe gronden bodemkundig in kaart te brengen zodat bepaald kon worden of de grond geschikt was voor een boerenbedrijf.

Bron: Fotograaf onbekend / Collectie Nieuwburg, Batavialand
Terug naar home
Thema: