Noordoostpolder, juli 1945

Kort na de Bevrijding deed zich in de Noordoostpolder de vraag voor hoe de oogst van 1945 kon worden binnengehaald. Er was namelijk vooral een gebrek aan bekwame krachten. Zo was er in juli 1945 wel een grote groep vrijwilligers uit Amsterdam per boot aangekomen, maar het grootste deel van deze groep was binnen een maand al weer verdwenen, omdat, zo schreef De Noordoostpolder op 10 augustus 1945, “zij zeer teleurgesteld waren en er niet op hadden gerekend dat zij hier in den Noordoostpolder van vroeg in den ochtend tot in den avond in voor hen ongetwijfeld zwaar werk zouden worden ingezet.” De vrijwilligers hadden het werk onderschat en zij die van hun diensten gebruik hadden willen maken hadden, volgens de krant, de capaciteit van deze stedelingen overschat! “Eén en ander was niet bevorderlijk om tot een gunstig resultaat te komen.”

Bron: Fotograaf onbekend (Anefo) /Nationaal Archief (bestanddeelnummer 900-5634)
Terug naar home
Thema: