Noordoostpolder, 31 mei 1944

99 Ossen uit Beieren moesten in 1944 voor de nodige trekkracht zorgen, maar deze waren niet altijd gewillig. In een maandverslag van de Directie staat: “Met de ossen heeft men gedurende de warme dagen vreemde dingen beleefd; naarmate de temperatuur op den dag steeg werden de dieren trager en meermalen is het gebeurd dat ze in de nabijheid van water niet te houden waren en eerst gedurende langeren of korteren tijd een bad namen, onverschillig of ze iets achter zich hadden of niet.” De ossen leverden overigens niet alleen trekkracht, aldus polderwerker G.E. Dijk: “Als er een os stierf kwam er een noodslachting. Feest! Extra vlees.” En volgens Jan Wester aten de bewoners van Emmeloord bij de Bevrijding “stamppot met ossenvlees.” Toch waren er in de zomer van 1945 nog 84 ossen in de polder aanwezig, maar het is vrijwel zeker dat geen van deze ossen ooit naar Beieren is teruggekeerd.

Bron: Fotograaf onbekend / Collectie W.A. de Vries, Batavialand
Terug naar home
Thema: