Emmeloord, 31 mei 1945

De bevrijding van de Noordoostpolder werd gevierd met een grote optocht in Emmeloord. In een toespraak toonde de hoogste polderbestuurder, landdrost Sikke Smeding, zich zeer verheugd dat de Noordoostpolder niet onder water was gezet door de Duitsers zoals zij bij de Wieringermeerpolder in Noord-Holland hadden gedaan. Verder was hij er trots op dat de droogmaking en ontginning van de Noordoostpolder in de oorlogsjaren gewoon was doorgegaan: “Is deze periode in heel de beschaafde wereld … gekenmerkt geweest door vernietiging en afbraak, dit nieuwe land heeft steeds gestaan in het teeken van opbouw en arbeid; hoe groot het gebrek aan menschen en materiaal in den polder ook is geweest door razzia’s en roof, steeds is door velen met uiterste krachtinspanning gewerkt. Het oorlogskind, de Noordoostpolder, is alles te boven gekomen, en houdt schoone beloften voor de toekomst in.”

Bron: Fotograaf onbekend / Collectie Geert van Zijl, Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder
Terug naar home
Thema: