Amsterdam, 1943

Ook tijdens de bezetting was De dam, met zijn paleis, Bijenkorf en Nieuwe Kerk een toeristische trekpleister. Velen lieten zich er graag fotograferen. Er stond altijd wel een beroepsfotograaf die aanbood foto’s te maken, waarvan later in de fotozaak een afdruk kon worden opgehaald. Deze foto is evenwel gemaakt door de Amsterdamse amateurfotograaf  A.L.C. Kook die veel alledaagse taferelen in de stad fotografeerde.  De gefotografeerde personen op de foto zijn onbekend. Alleen de aanwezigheid van Duitse militairen en Duitse richtingborden duiden op de veranderde oorlogssituatie. De borden verwijzen naar de verschillende Duitse instanties, maar ook naar de dichtstbijzijnde schuilkelder. De muziektent voor het Paleis stond daar de hele oorlog en werd gebruikt voor uitvoeringen van Duitse militaire muziekkapellen.

Bron: A.L.C. Knook / NIOD, Beeldbank WO2
Terug naar home
Thema: