17. Limburg, Maastricht, eind 1944

De geallieerde bevrijdingslegers bestonden voor een tiende deel uit zwarte militairen. Dit aspect is vaak onderbelicht in de geschiedschrijving. Beelden van zwarte Amerikaanse militairen, zoals deze amateurfoto, genomen in Maastricht, zijn schaars. Hun rol binnen de strijdkrachten was anders dan die van witte soldaten, waardoor de eenheden gescheiden waren. Zwarte soldaten hadden met name ondersteunende taken, waaronder de aanvoer van brandstof en munitie. Daarnaast waren zij verantwoordelijk voor het verplaatsen en begraven van gesneuvelde soldaten. Zwarte soldaten namen aanvankelijk geen deel aan de gevechtshandelingen. De verklaring hiervoor is dat de angst bestond dat zij zich tegen de VS konden bewapenen. Daarnaast was er de racistische overtuiging dat witte soldaten beter geschikt waren voor het vechten. Pas bij het Ardennenoffensief, waarbij grote verliezen werden geleden, kwamen zwarte militairen in aanmerking voor gevechtsfuncties. Ruim 8.000 Amerikaanse militairen liggen begraven op de militaire begraafplaats in Margraten in Zuid-Limburg.

Bron: Fotograaf onbekend / Regionaal Historisch Centrum Limburg
Terug naar home
Thema: