43. Utrecht, Leusden, najaar 1941

Deze krijgsgevangenen maken deel uit van een groep van 101 Sovjetsoldaten die op 27 september 1941 naar Kamp Amersfoort is overgebracht. Als levend propagandamateriaal zijn ze door de straten van Amersfoort gevoerd. De Duitse bezetter, die het Germaanse ras als superieur achtte, wilde aan de bevolking laten zien dat het zogenoemde Untermenschen betrof en verwachtte hiermee sympathie van de Nederlandse bevolking te winnen. Dit mislukte volledig. De Amersfoorters waren onthutst en toonden medelijden. De Sovjetkrijgsgevangenen werden ernstiger mishandeld dan de andere gevangenen; 24 stierven aan honger en mishandeling in het kamp. De overige 77 Sovjetsoldaten werden op 9 april 1942 gefusilleerd. Alle soldaten zijn na de oorlog herbegraven op het Sovjet Ereveld in Leusden. Voor zover bekend is dit de enige foto van de soldaten.

Bron: Fotograaf onbekend / Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Terug naar home
Thema: