27. Drenthe, Rolde, 5 juli 1941

Op de landdagen gaven boeren al sinds de jaren dertig uiting aan hun ontevredenheid over de zware omstandigheden waarin de agrarische sector verkeerde. Tijdens de oorlog nam de NSB de regie over en organiseerde groots opgezette, propagandistische publieksspektakels met toespraken, parades en muziek. Op de landdag van 5 juli 1941 bij Rolde, brengt het publiek massaal de NSB-groet. De leus ‘Bolsjewisme of boerenorde’ stond centraal die dag. Aanleiding voor dit anticommunistische thema was het in juni begonnen offensief van Duitsland tegen de Sovjet-Unie. Er kwamen ongeveer 10.000 à 15.000 mensen op deze landdag af. Bezoekers konden die dag gratis met de trein naar Rolde afreizen. NSB’er en boerenleider Evert Jan Roskam was een vaste spreker op de landdagen. Hij werd in het najaar van 1941 de voorman van de Nederlandse Landstand, een door de bezetter opgerichte organisatie die de voedselvoorziening en de belangen van boeren, vissers en tuinders zou waarborgen.

Bron: D. Koper, Fotodienst NSB / Collectie Drents Archief
Terug naar home
Thema: