31. Overijssel, Oldenzaal, 19 maart 1942

Hitler wilde in zijn drang naar Lebensraum de veroverde gebieden in met name Oekraïne, Polen en de Baltische staten koloniseren. Ook vanuit Nederland meldden zich vrijwilligers om zich in Oost-Europa als kolonist te vestigen. Een honderdtal boeren verzamelde zich in maart 1942 op het perron van station Oldenzaal om per trein naar het Oosten te vertrekken. De Oldenzaalse NSB-burgemeester Gerard Weustink, hier links op de foto, hield hen in zijn toespraak voor dat hun arbeid van groot belang was voor de Duitse eindoverwinning. In de praktijk werden de uitgezonden boeren veelal ingezet als bedrijfsleider op gecollectiviseerde landbouwbedrijven. Menigeen werd het slachtoffer van aanslagen door partizanen of, in latere instantie, aanslagen door het Rode Leger. De overige boeren keerden gedesillusioneerd naar huis terug.

Bron: D. Koper / NIOD, Beeldbank WO2
Terug naar home
Thema: