24. Indonesië, Malang, Oost Java, eind juli 1947

Op 17 augustus 1945 proclameerden Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië. Nederland erkende deze proclamatie en de Republiek Indonesië niet en wilde haar gezag over de archipel herstellen. In eerste instantie werd het Britse leger aangewezen om het gebied te bezetten. In de loop van 1946 werden ook Nederlandse troepen ingezet. Dat waren het heropgerichte Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en troepen die vanuit Nederland werden gezonden. Er vonden gevechtshandelingen plaats tussen Nederlandse en Indonesische troepen en milities, waarbij terreur met contraterreur werd beantwoord. Twee maal werd door Nederland grootschalige militaire acties uitgevoerd: ‘Operatie Product’, gericht op de versteviging van de economische positie van Nederland en ‘Operatie Kraai’, gericht de leiding van de Republiek Indonesië uit te schakelen. De Indonesiërs spraken en spreken van ‘Agressi I’ en ‘Agressi II’. Op deze foto staan, na afloop van de strijd om Malang tijdens de eerste militaire actie, soldaten van het KNIL bij gevangengenomen, gewonde en gesneuvelde Indonesische strijders. De militaire censuur verbood publicatie van deze en soortgelijke foto’s destijds. De gewelddadigheden die plaatvonden moesten verhuld worden.

Bron: Onbekende legerfotograaf, Dienst Leger Contacten / Nationaal Archief
Terug naar home
Thema: