57. Flevoland, Noordoostpolder, 17 november 1944

De Noordoostpolder viel midden in de oorlog – op 9 september 1942 – officieel droog. De bezetter wilde dat de polder vervolgens snel werd ontgonnen en in het kader van de voedselvoorziening gereedgemaakt werd voor landbouw. Veel arbeiders werden ingeschakeld. Voor mannen die aan verplichte tewerkstelling wilden ontkomen, bleek de polder een ideale onderduikplek. Omdat de ontginning prioriteit had, nam de bezetter het niet zo nauw met het toezicht. Ook tientallen Joden zagen hierin een mogelijkheid om onder te duiken. De meeste van hen werkten al dan niet onder een valse naam met andere arbeiders op het land en verbleven in dezelfde woonbarakken, zoals op deze foto genomen in kamp Blokzijl. Op 17 november 1944 kwam een eind aan de inschikkelijke houding van de bezetter. Tijdens een grootscheepse razzia werden vijfhonderd mannen gevangen genomen en afgevoerd, onder wie ook een aantal Joden.

Bron: Fotograaf onbekend / Collectie W.A. de Vries, Batavialand
Terug naar home
Thema: