77. Friesland, Dronrijp, 12 of 13 april 1945

Een groep van veertien gevangen verzetsstrijders is bij Dronrijp door de Sicherheitsdienst geëxecuteerd. Vanuit een woning wordt gefotografeerd hoe hun stoffelijke resten met paard en wagen weggebracht worden. De groep mannen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) zat gevangen in het Burmaniahuis in Leeuwarden, dat tijdens de laatste maanden van de oorlog gevorderd was door de Sicherheitsdienst. Als represaille voor sabotage aan de spoorwegtrajecten Leeuwarden-Franeker en Leeuwarden-Buitenpost moeten zij op bevel van de Sicherheitsdienst in Groningen bij Dronrijp geëxecuteerd worden. In wagens, en niet per trein, rijdt men naar de brug over het Van Harinxmakanaal. Een gevechtsgroep van de NBS heeft een bevrijdingsactie van hun kameraden voorbereid. Plotseling verschijnen Engelse jagers boven het dorp, waarop de Duitsers besluiten direct het bevel uit te voeren. Gerard de Jong is de enige die de executie overleeft, door zich dood te houden. Hij maakt, zij het gewond, op 15 april de bevrijding mee.

Bron: Fotograaf onbekend / Fries Verzetsmuseum, Beeldbank WO2
Terug naar home
Thema: