89. Nederlands-Indië, Java, 1943

Een vrouwelijke kaartjescontroleur maakt een eerbiedige buiging voor een Japanse militair. Er werd nauwgezet beschreven hoe de Indonesische bevolking eer moest bewijzen aan Japanse militairen: ‘Wanneer men een Japanse soldaat die op wacht staat voorbijgaat, groet men door het hoofd te buigen. Heeft men een hoed op, dat moet men deze afnemen. Fietsers moeten bij een schildwacht die een bajonet op het geweer heeft, afstappen en de groet brengen.’ Vond ergens een militaire parade plaats of bracht een Japanse militaire bevelhebber een bezoek, dan dienden de inwoners zich langs de route op te stellen, een buiging te maken en tezamen ‘Banzai!’ te roepen. Wie de voorschriften overtrad, kon rekenen op een fysieke straf. Voor het kleinste vergrijp gaven zij iemand een klap op het hoofd. Dat werd als uitermate kwetsend ervaren omdat het hoofd naar Japanse overtuiging als een heilig lichaamsdeel gold.

Bron: Fotograaf onbekend/ NIOD, Beeldbank WO2
Terug naar home
Thema: