32. Friesland, nabij Workum, mei 1942

Op deze Duitse propagandafoto marcheren leden van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) in een typisch Nederlands polderlandschap naar hun werk. Symbool van de Arbeidsdienst is de spade die wordt gedragen als een geweer en die getuigt van het militaire karakter van de organisatie. De NAD vertoont sterke overeenkomsten met de Duitse Reichsarbeitsdienst en is een voortzetting van de Nederlandsche Opbouwdienst (NOD), die op 15 juli 1940 door de toenmalige, door de Duitsers aangestuurde, overheid was opgericht. De NOD was een overgangsorganisatie ter ontmanteling van het Nederlandse leger, en had als doel de stijging van het werkloosheidspercentage te voorkomen. Land bewerken is één van de voornaamste werkzaamheden van de Arbeidsdienst. Aanvankelijk neemt de bezetter genoegen met vrijwilligers, maar vanaf 1942 worden bepaalde categorieën jongeren verplicht opgeroepen. Al snel raakt de NAD steeds meer onder invloed van het nationaalsocialisme. Deze NAD-leden marcheren langs de Ho-Mole aan de Homolefeart nabij Workum.

Bron: Fotograaf onbekend / Fries Verzetsmuseum, NIOD, Beeldbank WO2
Terug naar home
Thema: