Nederlands-Indië, Java, maart 1942

Binnen acht dagen na de landing van de Japanse troepen op West-Java, op 1 maart 1942, had de Japanse invasiemacht het gehele eiland bezet. Zware bombardementen op steden en vliegtuigen waren hieraan voorafgegaan. Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) bleek bij lange na niet in staat de Japanse aanvalsmacht tegen te houden. Het enige dat de in alle haast terugtrekkende troepen van het KNIL restte, was het vernielen van de eigen olieraffinaderijen, vliegvelden en havens. Deze mochten niet onbeschadigd in Japanse handen vallen. In de steden op Java werd nauwelijks gevochten. De Europese inwoners wachtten de komst van de Japanners gelaten af. In sommige gebieden begroetten de Indonesiërs de Japanners met gejuich. Op 9 maart 1942 volgde de capitulatie en was de bezetting van Nederlands-Indië een feit. De verslagen KNIL-eenheden werden krijgsgevangen gemaakt. De foto van de rijwielbrigade is afkomstig uit het fotoalbum van een (later krijgsgevangen gemaakte) Japanse militair. Het originele bijschrift luidt: ‘Wij storten ons als een bandjir (overstroming) op Soerabaja’.

Bron: Fotograaf onbekend / NIOD, Beeldbank (87878)
Terug naar home
Thema: