Nederlands-Indië, Borneo, Tambelan, april 1943

Binnen het grote ideaal van een gemeenschappelijke ‘Groot-Aziatische Welvaartssfeer’ was Nederlands-Indië voor het Japanse keizerrijk vooral van belang voor het verwerven van grondstoffen en goederen voor de oorlogsvoering. Op bestuurlijk terrein werden alle vertegenwoordigende lichamen naar Japans inzicht geherstructureerd en nam de Japanse bezetter de positie van de Nederlanders over. De Japanse invloed drong diep in de Indonesische samenleving door. Op alle scholen werd onderwijs in de Japanse taal verplicht gesteld. Ook werd veel aandacht geschonken aan lichamelijke oefening voor jongeren en volwassenen. De Japanse propagandamakers bedienden zich van de veel beproefde methode de bevolking op de hand te krijgen, door in de gecontroleerde pers talloze afbeeldingen af te drukken van contacten tussen vriendelijke en goedwillende militairen met de bevolking.

Bron: Fotograaf onbekend, Japans dagblad Mainichi / NIOD
Terug naar home
Thema: