Madioen, december 1945

Soekarno, Hatta, Shahrir en de overige leden van de Indonesische regering wilden zich van de steun verzekeren van de verschillende lokale leiders, onder wie de sultan van Jokjakarta, en planden hiervoor een tweeweekse reis vanuit Jakarta (Batavia) naar Midden- en Oost-Java. De rondreis per trein stelde hen tevens in de gelegenheid om de boodschap van onafhankelijkheid uit te dragen aan het Indonesische volk. Op 16 December 1945 verlieten Soekarno, Hatta, Shahrir en leidende leden van zijn kabinet Jakarta. Tijdens de reis werden op verschillende plaatsen massabijeenkomsten gehouden, waarbij het volk werd toegesproken. John (´Johnny´) Florea, een fotograaf die eerder oorlogsfoto´s had gemaakt in Europa, was de enige Westerse journalist die werd uitgenodigd om mee te reizen. Zijn fotoverslag verscheen een maand later in het Amerikaanse LIFE Magazine.

Op deze foto zien we de samengestroomde menigte in Madioen, de meesten bewapend met bamboesperen en een enkeling met een geweer. Op de borden staan verwijzingen naar het Volksleger (Laskar Rakjat) en de N.I.C.A. (Netherlands Indies Civil Administration).

Bron: John Florea / LIFE Magazine, 28 januari 1946
Terug naar home
Thema: