Suriname, jaartal onbekend

In Suriname veranderde de beeldvorming van blank en zwart tijdens de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten omdat blanke Amerikaanse militairen soms zwaar lichamelijk werk verrichtten. Voordien was het in de Surinaamse samenleving ongekend dat blanken zwaar werk deden. Aan de andere kant toonden witte Amerikanen soms openlijk hun minachting voor de zwarte bevolking. De Surinaamse mannen voelden zich op de tweede plaats gezet door de onmiskenbare aantrekkingskracht die de Amerikanen leken te hebben op de jonge vrouwen. Die keken tegen hen op met hun mooie uniformen, grote auto’s en motorfietsen. Meisjes kregen mooie cadeaus, werden uitgenodigd op dansavonden. Ze waren vereerd door de belangstelling die de Amerikanen voor ze hadden. Het leidde tot geslachtsziekten en prostitutie. De Amerikaanse soldaten brachten nieuwe dingen met zich mee, zoals mode, muziek, films en Cola-Cola. In winkels en horeca waren ze graag geziene gasten.

Bron: Fotograaf onbekend / Privéverzameling Gerard Casius
Terug naar home
Thema: