Malino, 16-25 juli 1946

Sultan Hamid II (1913-1978) van Pontianak (Kalimantan, Borneo) houdt een toespraak tijdens het afscheidsdiner van de Malino-Conferentie. Direct na de Tweede Wereldoorlog volgde Hamid zijn vader, die door de Japanners was vermoord, op als sultan van Pontianak. Dit op aandringen van de Nederlandse regering. Kort na de installatie van Hamid bedacht luitenant-gouverneur-generaal H.J. van Mook een federale oplossing als alternatief voor de Indonesische Republiek, uitgeroepen door Soekarno en Hatta. Hamid werd de leider van de Federalisten. Tijdens een conferentie in het stadje Malino op Celebes (de Malino-Conferentie) bespraken afgevaardigden uit Kalimantan en Oost-Indonesië plannen voor een staat voor deze regio’s: de Deelstaat Oost Indonesië (Negara Indonesia Timur, NIT). In de diplomatieke onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot de soevereiniteitsoverdracht in 1949 speelde Sultan Hamid een belangrijke rol omdat hij samenwerking zocht met de Republikeinen van Soekarno. Sultan Hamid was ook de ontwerper van het Indonesische staatssymbool, de Garuda.

Bron: Fotograaf onbekend. Netherlands Indies Government Information Services (NIGIS) / Universitaire Bibliotheken Leiden (KITLV 157733)
Terug naar home
Thema: