Suriname, circa 1943-1946

De heer Muskens (rechts) verricht graafarbeid in het kamp, waar Europeanen uit Nederlands-Indië werden geïnterneerd wegens veronderstelde Duitse sympathieën. Na de Duitse aanval op Nederland op 10 mei 1940 werd in Nederlands-Indië het codebericht ‘Batavia seint Berlijn’ rondgestuurd. Hierop werden enkele duizenden Duitsers, Hongaren, Tsjechen, Italianen en Nederlanders met een Duitse achternaam en Indische NSB-leden opgepakt en geïnterneerd. Nadat Nederland op 8 december 1941 Japan de oorlog verklaarde, werd een deel van de geïnterneerden overgebracht naar Jodensavanne in Suriname. Daar moesten de gevangenen dwangarbeid verrichten. Pas in juli 1946 kwamen de geïnterneerden vrij en verlieten ze per schip Suriname. De foto komt uit de collectie L.J.A. Schoonheyt, die eerder werkzaam was als gouvernementsarts. Vanwege zijn NSB-lidmaatschap werd hij geïnterneerd en in 1942 naar de Jodensavanne getransporteerd. Schoonheyt was de enige arts aanwezig in het kamp dat de bijnaam De Groene Hel had. De omstandigheden in Jodensavanne waren slecht en veel geïnterneerden liepen dysenterie en malaria op.

Bron: L.J.A. Schoonheyt / Universitaire Bibliotheken Leiden, Leiden (KITLV 19112)
Terug naar home
Thema: