Gekozen voor de 100 foto's

Suriname, Paramaribo 1941

Leden van de Surinaamse Schutterij staan tijdens een inspectie strak in het gelid met hun Amerikaanse Johnson-geweren. De Schutterij moest Suriname helpen verdedigen tegen mogelijke invallen vanuit Frans-Guyana, dat onder het collaborerende Franse Vichy-regime viel, of Brazilië, waar veel Duitsers woonden. Terwijl Nederland wordt bezet door nazi-Duitsland en Nederlands-Indië door de Japanners is bezet, blijven Suriname en de Nederlandse Antillen de enige vrije Nederlandse grondgebieden. Toch worden ook deze koloniën in ‘de West’ geconfronteerd met de oorlog. De in 1939 opgerichte Surinaamse Schutterij was bedoeld als aanvulling op de Nederlandse reguliere troepen die in Suriname gelegerd waren, maar mocht niet buiten het eigen grondgebied worden uitgezonden. Aanvankelijk bestond de Schutterij uit vrijwilligers uit de lokale bevolking. Toen in mei 1940 de Nederlandse kolonie werd gemobiliseerd, telde de eenheid slechts 180 man. Later steeg dit aantal tot 5.000.

Bron: Fotograaf onbekend / NIOD, Beeldbank WO2
Terug naar home
Thema: