Nieuw Guinea, 4 mei 1944

In de eerste maanden van de bezetting van Indië was een onbekend aantal KNIL-militairen naar Australië ontsnapt. Hier zetelde de Nederlands-Indische regering in ballingschap. Vanuit Australië werd de strijd tegen Japan voortgezet. Tijdens de invasie van Nederlands-Indië via Nieuw-Guinea in april 1944 streden naast Amerikaanse militairen ook Australische en KNIL-militairen mee. Australiërs en KNIL militairen werden samen gelegerd in dorpen. Bij één van deze dorpen verrees een poort met het motto ‘Nederland zal Herrijzen’. Een motto, dat opgang maakte in de eerste jaren van de Duitse bezetting. Het werd gebruikt om de inwoners van bezet Nederland een hart onder de riem te steken. Zo werden vanuit Nederlands-Indië theezakjes boven bezet Nederland uitgeworpen om de inwoners moed in te spreken. De boodschap luidt: Nederland zal herrijzen. Uit vrij Nederlands-Indië een groet. Houd moed. Als later Nederlands-Indië bezet wordt, putten de Nederlanders hoop uit dit motto.

Bron: S.J.H.H. Fitzpatrick/ Australian War Memorial Melbourne (17039)
Terug naar home
Thema: